Outsourcing výstavby a provozu sítí

ARANEA NETWORK a.s. dlouhodobě poskytuje své kapacity a služby především klíčovým tuzemským telekomunikačním operátorům, významným developerským a stavebním společnostem a poskytovatelům energií.

Silné personální, technické a technologické vybavení v kombinaci s odbornými a praktickými zkušenostmi z dlouholetého působení v oblasti výstavby a servisu v telekomunikačních sítích, dává potenciálním zákazníkům příležitost, aby využili tyto kapacity a know-how formou outsourcingu.

Služby outsourcingu provozu a výstavby sítí poskytujeme již od roku 2001.

Více než stovka našich techniků je připravena realizovat požadavky v oblasti výstavby a údržby vnější kabelové sítě.

Pro kvalitní a rychlé vyřešení požadavku investora, ať už se jedná o zřízení nové služby pro koncového zákazníka, nebo práce na odstranění závady, či poruchy, využíváme systém řízení zakázky, který umožňuje za dohledu dispečera velmi efektivní řízení zdrojů.

Průběh každé zakázky je detailně zdokumentován. Investorovi předáváme doklady o celém průběhu zakázky, včetně měřících protokolů a dokumentace o provedeném vytýčení sítí.