Výstavba sítí

ARANEA NETWORK a.s. provádí návrhy řešení a realizuje komplexní dodávky v oblasti výstavby optických a metalických sítí v libovolném rozsahu na celém území České republiky pro všechny typy investorů, ať už se jedná o soukromé subjekty nebo města či obce.

Komplexní služby v rámci realizace zahrnují návrh řešení, vypracování projektu, získání územního rozhodnutí, projednání podmínek zvláštního užívání dotčených pozemků, provedení zemních prací a montáž sítí elektronických komunikací a sítí nízkého napětí. Samozřejmostí je provedení konečných terénních úprav dotčených pozemků včetně obnovy asfaltových, betonových a dlážděných povrchů.

Nedílnou součástí realizace je také geodetické zaměření realizovaných zakázek, zpracování geometrických plánů, vypracování smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí (věcném břemenu) a zajištění jejich návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Ke každé zakázce je vypracována kompletní dokumentace, která zahrnuje dokumentaci skutečného provedení stavby, revizní zprávy a protokoly o provedeném měření sítě. Cílem měření, které je prováděno špičkovou měřící technikou, je potvrzení kvality realizovaného díla a plné funkčnosti vybudované sítě technické infrastruktury.

Našim zákazníkům připravujeme řešení dle jejich požadavků. Nad dodaným řešeními, která navrhujeme a realizujeme v souladu s požadavky zákazníků, zajišťujeme servis, údržbu, případně outsourcing.